Het ideale moment voor een MTO

Tevreden medewerkers betekent minder personeelsverloop, meer motivatie, een hogere productiviteit en een leukere werksfeer. Weten of/hoe tevreden jouw medewerkers zijn, is dus superbelangrijk. Maar wat is nou het ideale moment om een MTO te houden?

Lees verder

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is niet één ultiem moment aan te wijzen wanneer je een MTO zou moeten houden. Het goede nieuws is, er zijn meerdere momenten waarop een MTO waardevol kan zijn.

Als nulmeting voor verandering

Eén van die momenten is wanneer je een organisatieaanpassing wilt doorvoeren en graag als nulmeting wilt weten hoe je ervoor staat. Het kan je helpen de juiste aandachtspunten tijdens het verandertraject mee te nemen en direct verbeteringen door te voeren waar je nu nog geen oog voor hebt. En je kunt na het verandertraject via een tweede MTO kijken wat de verandering met medewerkers heeft gedaan.

Na een verandertraject

Na een hectische periode van een verandertraject kun je het MTO (opnieuw of voor de eerste keer) als peilstok gebruiken: hoe zit het na alle hectiek met de energie van je medewerkers? Zitten ze op hun plek, zijn de nieuwe visie en werkwijze duidelijk en hoe kijken ze naar de toekomst? Heb je in het verandertraject alles goed ingericht of zijn er nog verbetermogelijkheden?

Als onderdeel van je RI&E

Personeel is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste factor in jouw bedrijf. Kunnen zij hun werk niet goed doen of zijn ze niet gemotiveerd, dan heeft dat rechtstreeks effect op de bedrijfsresultaten. Een MTO wordt daarom ook vaak als onderdeel van een RI&E ingezet. Bij het opstellen van je RI&E of bij periodieke evaluatiemomenten kan een MTO aantoonbaar duidelijk maken waarin de kansen en risico’s van je bedrijf te vinden zijn.

Wanneer er ‘wat speelt’

Een MTO is daarnaast ook het ideale middel om sluimerende problemen tastbaar te maken. Wanneer je bijvoorbeeld voelt dat er wat schort aan samenwerking of motivatie bij medewerkers of wanneer projecten steeds stroperig verlopen en afdelingen als (concurrerende) eilandjes opereren. Een goed MTO laat zien waar dit aan ligt en zal je handvatten geven om ermee aan de slag te gaan.

Als onderdeel van een vitaliteitsprogramma

Wanneer je aan de slag wilt/bent met de vitaliteit van je medewerkers is het goed om hier in de volle breedte naar te kijken. Niet alleen gezond eten en voldoende bewegen dragen namelijk bij aan vitaliteit. Ook werkplezier maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. In hoeverre ervaren jouw medewerkers werkplezier en aan welke knoppen kun je draaien om dit te verbeteren? Een goed MTO laat het zien.

LEV Medewerker Monitor

Er staat niet voor niks ‘een goed MTO’. Er zit namelijk verschil tussen verschillende aanbieders. Sommigen focussen met name op leiderschap of vitaliteit. Wil je een volledig beeld van de pluspunten en verbeterkansen in jouw bedrijf, dan zal je breder moeten kijken. LEV heeft daarom de Medewerker Monitor ontwikkeld, een medewerkerstevredenheidsonderzoek dat over de volle breedte laat zien wat er binnen jouw bedrijf goed gaat en nog beter kan. Het geeft onder meer informatie over de mate van klantfocus, motivatie en werkplezier bij jouw medewerkers en wat ze ervaren rondom heldere visie en werkprocessen, ruimte voor initiatief en groei- en ontwikkelkansen.  

Wanneer juist géén MTO inzetten?

Er zijn ook momenten waarop je juist beter géén MTO inzet. Dat zijn de momenten waarop je eerder opgevraagde feedback nog niet opgevolgd hebt. Bijvoorbeeld wanneer je net beoordelingsgesprekken hebt gehouden waarin medewerkers verbeterwensen- en kansen hebben aangedragen, maar je hier nog niets of niet voldoende mee hebt gedaan. Kom je op zo’n moment met een MTO, dan voelen medewerkers zich juist niet gehoord. Waarom zou ik dit MTO invullen als er toch niks met mijn feedback wordt gedaan? Vind je het lastig om eerder ontvangen feedback handen en voeten te geven? Ook daar denkt LEV graag in mee.

Neem contact op met LEV

Referenties

Ervaring van de klanten

Op de hoogte

Mis niks van alle nieuwe ontwikkelingen en aankomende evenementen

Nieuwsbrief

Wij informeren je graag over de laatste ontwikkelingen van LEV. Indien je in de toekomst onze nieuwsbrief wenst te ontvangen dan kun je hier onder je aanmelden.

Invullen van je bedrijfsnaam is verplicht
Invullen van je voornaam is verplicht
Invullen van je achternaam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht